Lựa chọn gói hosting phù hợp với nhu cầu!

GóI START

VND75.000 /tháng Đăng ký ngay
 • 10GB Dung lượng SSD
 • 1 Website
 • 10 Sub Domain
 • 20 Tài khoản email
 • 65.000 VND/tháng IP Address
 • 40.000 VND/tháng Chứng thư số SSL

GóI PROFESSIONAL

VND170.000 /tháng Đăng ký ngay
 • 100GB Dung lượng SSD
 • 10 Website
 • 25 Sub Domain
 • 200 Tài khoản email
 • 65.000 VND/tháng IP Address
 • 40.000 VND/tháng Chứng thư số SSL

GÓI ENTERPRISE

VND350.000 /tháng ĐĂNG KÝ NGAY
 • 400GB Dung lượng SSD
 • Không giới hạn Website
 • Không giới hạn Sub Domain
 • 1000 Tài khoản Email
 • 65.000 VND/tháng IP Address
 • 40.000 VND/tháng Chứng thư số SSL

BACKUP 3 LỚP TẠI 3 KHU VỰC KHÁC NHAU

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Đối tượng backup

Toàn bộ các server hosting

Toàn bộ dữ liệu hosting

Toàn bộ database dịch vụ hosting

Hình thức backup

Image snapshot

File & database backup

Database backup

Tần suất

Hàng tuần

Hàng ngày

Hàng ngày

Số lượng bản lưu

3 bản gần nhất

<= 30 bản gần nhất

<= 30 bản gần nhất

GIẢI PHÁP FAILOVER: X3 LẦN HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH

NHANH X6 LẦN SO VỚI HOSTING THÔNG THƯỜNG KHÁC